Kontakt

Røynstrand Entreprenør AS
Eitrheim
5750 Odda

Epost: postmaster@roynstrand.no

Ansatte

Eric Jan Kerkhof

Dagleg leiar

Kari Sørtveit

Økonomi / reknskap

Jan Olav Frantzen

Prosjektingeniør

Leif Aasnes

Lager / materialforvaltar

Turid Stalheim

Økonomi / reknskap / sentralbord

Arne Røynstrand

Prosjektingeniør

  • Mob: 905 22 193
    Tlf: 53 65 00 31

Sven Johannes Røynstrand

Prosjektingeniør

Halvar Auganes

Stikningsingeniør / landmåler

Arne Opedal

Prosjektformann

Håkon Sandstå

Prosjektformann

  • Mob: 901 30 120

Gunnar Opedal

Prosjektformann

Johan Holven

Prosjektformann

  • Mob: 970 78 323

Terje Karstensen

Prosjektformann

  • Mob: 970 78 322

Torstein Herstad

Prosjektformann

  • Mob: 970 78 324