Siste nyheit

24. februar 2023

I februar 2023 ble Røynstrand Entreprenør AS resertifisert etter ISO- standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), NS-EN ISO 14001:2015 (ytre miljø) og NS-EN ISO 45001: 2018 (arbeidsmiljø).

Selskapet ble sertifisert første gang i 2015 og resertifisert i 2020.

Klikk på lenken for å se sertifikatet: Sertifikat 10157 Røynstrand Entreprenør AS (003)