Kontakt

Røynstrand Entreprenør AS
Vorravegen 44,
5750 Odda

Tel: 53650030

Epost: postmaster@roynstrand.no

Fakturaadresse: faktura@roynstrand.no

 

Ansatte

Administrasjon

Eric Jan Kerkhof

Dagleg leiar

Wickie A. Svan

Økonomi / reknskap / sentralbord

Sven Johannes Røynstrand

Prosjektingeniør

Stian Lerbak

Stikningsingeniør / landmåler

Berglind Oladottir Strand

Økonomi- og personalansvarleg

Gjøa Helle Prestegard

HMS- og KS ansvarleg/ Prosjektingeniør

Vidar Haldorsen

HMS/KS ansvarleg

Formenn

Arne Opedal

Prosjektformann

Håkon Sandstå

Prosjektformann

Gunnar Opedal

Prosjektformann

Terje Karstensen

Prosjektformann

Vidar Bratteteig

Prosjektformann

Eirik Opedal

Prosjektformann

Wojciech Czajka

Prosjektformann

Kai Ekkjestøl

Prosjektformann

Lager

Egil Tveite

Lagersjef

Nils Sekse

Transport

  • Mob: 970 94 861

Valde

Roger Alpen Bø

HOVUDVERNEOMBOD

Kristine Moss

TILLITSVALD

Sondre Reisæter

TILLITSVALD