Kontakt

Røynstrand Entreprenør AS
Vorravegen 44,
5750 Odda

Tel: 53650030

Epost: postmaster@roynstrand.no

Fakturaadresse: faktura@roynstrand.no

 

Ansatte

Administrasjon

Berglind Oladottir Strand

Økonomi- og personalansvarleg

Eric Jan Kerkhof

Dagleg leiar

Sven Johannes Røynstrand

Prosjektingeniør

Wickie A. Svan

Økonomi / reknskap / sentralbord

Stian Lerbak

Stikningsingeniør / landmåler

Vidar Haldorsen

HMS/KS ansvarleg

Oddvar Birkeland Jersin

Prosjektleiar

Formenn

Arne Opedal

Prosjektformann

Eirik Opedal

Prosjektformann

Gunnar Opedal

Prosjektformann

Håkon Sandstå

Prosjektformann

Terje Karstensen

Prosjektformann

Wojciech Czajka

Prosjektformann

Vidar Bratteteig

Prosjektformann

Kai Ekkjestøl

Prosjektformann

Lager

Egil Tveite

Lagersjef

Nils Sekse

Transport

  • Mob: 970 94 861

Valde

Sondre Reisæter

TILLITSVALD

Christian Brudeseth Åsheim

Hovedverneombud

Inger Beate Tveit

Tillitsvald