Kontakt

Røynstrand Entreprenør AS
Vorravegen 44,
5750 Odda

Tel: 53650030

Epost: postmaster@roynstrand.no

Fakturaadresse: faktura@roynstrand.no

 

Ansatte

Administrasjon

Eric Jan Kerkhof

Dagleg leiar

Wickie A. Svan

Økonomi / reknskap / sentralbord

Sven Johannes Røynstrand

Prosjektingeniør

Stian Lerbak

Stikningsingeniør / landmåler

Berglind Oladottir Strand

Økonomi- og personalansvarleg

Gjøa Helle Prestegard

HMS- og KS ansvarleg/ Prosjektingeniør

Formenn

Arne Opedal

Prosjektformann

Håkon Sandstå

Prosjektformann

Gunnar Opedal

Prosjektformann

Johan Holven

Prosjektformann

  • Mob: 970 78 323

Terje Karstensen

Prosjektformann

Vidar Bratteteig

Prosjektformann

Eirik Opedal

Prosjektformann

Wojciech Czajka

Prosjektformann

Kai Ekkjestøl

Prosjektformann

Lager

Egil Tveite

Lagersjef

Nils Sekse

Transport

  • Mob: 970 94 861

Valde

Roger Alpen Bø

HOVUDVERNEOMBOD

Kristine Moss

TILLITSVALD

Sondre Reisæter

TILLITSVALD