Kontakt

Røynstrand Entreprenør AS
Eitrheim
5750 Odda

Tel: 53650030

Epost: postmaster@roynstrand.no

Fakturaadresse: faktura@roynstrand.no

 

Ansatte

Eric Jan Kerkhof

Dagleg leiar

Anne-Linn Bay Reistad

Administrasjons- og økonomisjef

Jan Olav Frantzen

Prosjektingeniør

Leif Aasnes

Lager / materialforvaltar

Turid Stalheim

Økonomi / reknskap / sentralbord

Sven Johannes Røynstrand

Prosjektingeniør

Halvar Auganes

Stikningsingeniør / landmåler

Arne Opedal

Prosjektformann

Håkon Sandstå

Prosjektformann

  • Mob: 901 30 120

Gunnar Opedal

Prosjektformann

Johan Holven

Prosjektformann

  • Mob: 970 78 323

Terje Karstensen

Prosjektformann

  • Mob: 970 78 322

Torstein Herstad

Prosjektformann

  • Mob: 970 78 324

Fredrik Wiech

Prosjektformann

    Eirik Opedal

    Prosjektformann

      Terje Hølland

      Prosjektformann