Om oss

Arbeidsområde

Røynstrand Entreprenør AS vart etablert i 1949 og har lang erfaring i bransjen.

Me utførar alt innan:

  • VA-arbeid
  • Grunn- og betongarbeid
  • Tømmer- og snikkerarbeid
  • Murararbeid
  • Rehabilitering
  • Totalentreprisar

Eigendom

Røynstrand Eiendom AS er eit rent eigendomselskap med eigedom på Eitrheim (industriområdet).

Kontakt oss på:
Røynstrand Eiendom AS
Vorravegen 44,
5750 ODDA

Tlf: 53 65 00 30

Helse, miljø og tryggleik

HMT er eit prioritert satsingsområde og står høgt på vår dagsorden. Krav til HMT, lover og forskrifter respekteres og me skal gjere alt som er nødvendig for at liv, helse og natur vernes. Me vil tilby våre tilsette og underleverandører trygge og gode arbeidsforhold, og me vil sikre brukarar av bygg og anlegg eit godt ute- og innemiljø. Det foregår kontinuerlig eit betydelig arbeid for å forebygge – gjennom tiltak som vernerunder og rapportering av uønskede hendelser.

Velkomen til eit trygt samarbeid med Røynstrand Entreprenør AS!