Arbeidsområde

Røynstrand Entreprenør AS vart etablert i 1949 og har lang erfaring i bransjen.

Vi er idag over 60 ansatte med ein brei kompetanse innan felta

 

Totalentreprisar

VA-arbeid

Grunn- og betongarbeid

Tømmer- og snikkerarbeid

Forskaling og betongarbeid

Mur og flisarbeid

Rehabilitering

Anleggsgartnararbeid

Geomatikk

 

Helse, miljø, tryggleik og kvalitet

HMSK er eit prioritert satsingsområde og står høgt på vår dagsorden. Krav til HMSK, lover og forskrifter respekteres og me skal gjere alt som er nødvendig for at liv, helse og natur vernes. Me vil tilby våre tilsette og underleverandører trygge og gode arbeidsforhold, og me vil sikre brukarar av bygg og anlegg eit godt ute- og innemiljø. Det foregår kontinuerlig eit betydelig arbeid for å forebygge – gjennom tiltak som vernerunder og rapportering av uønskede hendelser.

Velkomen til eit trygt samarbeid med Røynstrand Entreprenør AS!

Åpenhetsloven

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
Dette gjelder både i egen bedrift og i hele leverandørkjeden. I tillegg vil loven sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser knyttet til dette.
Vår tilnærming til åpenhetsloven
I Røynstrand Entreprenør AS tar vi vårt ansvar for å sikre rettferdighet, transparens og etiske retningslinjer. Vi tror på en åpen og ærlig kommunikasjon med våre kunder, partnere og samfunnet rundt oss.
Samsvar med åpenhetsloven
Vår virksomhet er bygget på prinsippet om å handle i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, inkludert åpenhetsloven.
Vi forstår betydningen av tilgang til informasjon og åpenhet i beslutningsprosesser når det gjelder valg av leverandører og samarbeidspartnere. Derfor jobber vi hardt med å sikre at nødvendig informasjon er tilgjengelig og lett forståelig for våre interessenter.
Røynstrand Entreprenør AS handler i tråd med åpenhetsloven og prinsippene den representerer. Vi er forpliktet til å opprettholde høye standarder for åpenhet, etikk og integritet i alle aspekter av vår virksomhet. Ved å etterleve åpenhetsloven og fremme en kultur basert på ærlighet og transparens, bidrar vi til å skape bærekraftige relasjoner til våre interessenter.
Hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om vår tilnærming til åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss.