Vi er eit ingeniør / entreprenør-firma på industriområdet Eitrheim, i Odda. Her finn du vårt kontor og lager.

Selskapet har spesialisert seg på totalentreprisar innanfor bygg og anlegg, men utfører óg mellomstore og mindre oppdrag, stiknings og oppmålingstenester, samt ingeniørtenester.