Arbeider utført

2024: 

Hydro ombygging adm. Bygg Nesflaten (under utførelse)

2023: 

Ullensvang Kommune – VA-arbeid Flisabakken

Ullensvang kommune – div. snekkerarbeid Rådhuset, leiligheter o.l.

Røldalsveien 58 – Betongrehabilitering boligblokk

Elkem – Trafobygg Bjølvefossen 

Almerket AS – Utbedring ledningsnett (under utførelse)

Noral Boliden – nytt silo element 

Statkraft Energi AS – Overbygg portal Storlia kraftverk 

Importkaien Odda AS – Nytt leilighetsbygg (under utførelse)

Rammeavtale Ullensvang kommune teknikk og miljø (under utførelse)  

Rammeavtale Ullensvang kommune bygningsmessig arbeid (under utførelse)

2022: 

Ullensvang Kommune – VA-anlegg Hjøllo camping   

Ullensvang Kommune – ombygging kommunale leiligheter Eidesmoen

Flage Maskin AS – Tokheim kraftverk (under utførelse)

2021: 

Jondal Kommune, Rehabilitering barne- og ungdomsskole

BIR – ny gjenvinningsstasjon i Norheimsund

Vestland Fylkeskommune – ny bru m/tilstøtende vegar

Ullensvang Kommune – ledningsanlegg Smelteverkstomta Nord

Ullensvang Kommune – Kinsarvik avløpsanlegg

Boliden Odda AS – GZO – civil work (under utførelse)       

Laastad & Co – ombygging verkstad

2020: 

Up in The Air, 2 stk. tretopphytter

Vasstun Eiendom, Utvidelse hotellfløyet 2. etasje

Ullensvang Kommune, Nytt sjukeheim på Eide 

Betongbygg Dalen, Takrehabiltering

TiZir – VA arbeider + div. betongarbeider 

Jondal Kommune, Rehabilitering barne- og ungdomsskole,

Statens Vegvesen, ny inspeksjonsgrav Seljestad kontrollstrasjon

Ullensvang Kommune, ombygging Almerket AP

2019:  

Voss Energi, Kraftstasjon Palmafossen 

Odda Kommune, Oppgradering 3. etasje av Meieriet 

Jondal Kommune, Rehabilitering barne- og ungdomsskole   

Statkraft, Bekkeinntak Folgefonn  

Odda Rutebuss; Utvidelse mot Øst 

2018:  

Boliden Odda, Oppgradering Kjøkken og matsal 

Rosendal Brannstasjon, Ombygging garderobe og ventilasjon 

Lindum Odda, Ombygging etter brann 

Statkraft Energi, Rehabilitering Dam Nibbehøl

Statkraft Energi, Rehabilitering Dam Vetlevatn 

Aarekol Eiendom, Takrehabilitering utvendig 

Odda Plast, Nye garderober 

Ullensvang Herad, VA Hovland   

SNU, Fasade- og takrehabilitering Cynamidesiloen 

Odda Kommune, Smelteverkstomta syd   

2017: 

Odda Kommune, VA-anlegg Løyning 

Odda Kommune, bro og murer Hjøllo   

Odda Kommune, VA-anlegg Hjøllo 

NVE, gartnerarbeid Opo   

HENT AS, Odda VGS, murer-, flis-, tømmerarbeider 

Statnett SF, transformatorstasjon Røldal 

Ulvik Herad, Avløpsrenseanlegg Hjeltnes    

2016:  

Odda Kommune, VA-anlegg Løyning 

Odda Kommune, VA-anlegg Rødna  

Trolltunga Hotell, påbygg    

HENT AS, Odda VGS, murer- og tømmerarbeider

Småkraft Espeelvi for Obos, 

Småkraft Bråberg kraftverk 

2015:  

Odda Kommune, VA-anlegg Løyning

Odda kommune, sikringstiltak etter Flommen i Odda 

Trolltunga Active, garasje/forretningsbygget   

Odda Kommune, avløpsrenseanlegg Hildal    

Odda Kommune, tak over sittetribune Odda Stadion   

Odda Kommune, ny heissjakt i rådhuset Odda  

Vinmonopolet i Sørfjordsenteret i Odda   

Boliden Odda AS, Jarosittanlegg    

Boliden Odda AS, nytt kaibygg    

TiZir, Expansion Prosject TiZir 

Prestgarden Odda 1 AS, leilighetsbygg 12 leiligheter, bygg A   

AF/Statkraft, Ringedalen kraftverk, betongarbeider